Archive for the ‘Elektronika’ Category

układ monostabilny

niedziela, marzec 16th, 2014
Poniżej opisano przełącznik klaśnięciowy wolny od fałszywych przełączeń. Włącza lub wyłącza urządzenie tylko wtedy gdy klaśniesz dwa razy w ustalonym okresie czasu. Dla podanych wartości elementów jest to okres 3 sekund. Dźwięk klaśnięcia jest wychwytywany przez mikrofon pojemnościowy i wzmacniany przez wzmacniacz na tranzystorze T1. Ujemne impulsy (-_-) wzmocnionego sygnału są podawane na nóżki 2 układów IC1 [...]