wentylacja ciśnienia

lipiec 19th, 2012

Mam zaprojektować instalację wentylacji i utrzymać nadciśnienie w pomieszczeniach. Niestety wartość nadcisnienia podana jest w Pa (a nie jak zazwyczaj w %). Z jakich wzorów powinienem skorzystać. Tak w %, zazwyczaj w założeniach technologicznych jest podany stosunek nawiew/wywiew w %, przez co uzyskuje się nad/podciśnienie. regulator stałego nadciśnienia, lub żaluzja nadciśnieniowa - precyzyjna, dobrane w zależności od konstrukcji budynku… Sprawdź jakie masz nieszczelności. Często bywa tak, że utrzymanie wymaganego (nad/pod) ciśnienia nie jest takie proste z uwagi na nieszczelności i nawet najlepsze obliczenia niewiele pomogą. Będziesz musiał sprawdzić to empirycznie na obiekcie - regulacja, czujniki różnicy ciśnienia między przegrodami itp. Na razie chodzi mi o obliczenie projektowanej ilości powietrza. Regulatory różnicy ciśnień, czujki itd wszystko będzie, więc na obiekcie wszystko da się wyregulować. Na razie chcę solidnie zrobić projekt wentylacja, zwłaszcza,że zauważyłem,że to pytanie już kilkakrotnie padło, a niestety ani razu nikt nie potrafił wskazać choćby literatury z szukanymi wzorami. musisz uwzględnić konieczną ilość wymian, nieszczelność ( dane od architektów i technologów), czy będą śluzy, jakie sufity, okna, drzwi, bo inwestor często usłyszy gdzieś coś ,a potem twierdzi, że musi byc nadciśnienie 50 Pa, nieszczelności takie, że z nawiewu by musiało ze 100 wymian wyjść, żeby to utrzymać… regulatory stałej różnicy ciśnień ( coś na kształt regulatora VAV, ale działające na ciśnieniu, a nie na przepływie) lub żaluzje nadciśnieniowe ( najlepiej z nastawami) to raczej nieczęsto spotykane produkty i mało kto to ma. Do tego automatyka itd itp. Nie jest to takie proste… Ważne sprawdzenie jest danych wejściowych.. czyli architektury, technologii i wymaganego nadciśnienia, bo często ( zupełnie bezzasadnie) ktoś pisze te 50 Pa, a później wychodzi 100 wymian, a drzwi trzeba wózkiem widłowym otwierać…. Pomieszczenia, o których rozmawiamy mają być czyste (czyli umówmy się szczelne). Technolog przewiduje po 20 wymian i nadciśnienia 35,25,20,15,5 Pa.

Zastanawia mnie na jaką ilość powietrza dobrać centrale. Jeżeli dobiorę na 20 wymian na nawiewie to przy wymaganym nadciśnieniu nie dotrzymam krotności wymian, jeżeli na wywiew to nie potrafię określić strumienia powietrza nawiewanego,a błędnym założeniem byłoby przyjęcie strumienia powietrza nawiewanego przy np. nadciśnieniu 35Pa o 35 % wiecej niż wywiewanego. ja wiem jak to zrobić, ale nie powiem, bo sam jak takie rzeczy zrobić wymyśliłem i wiem jak to pobilansować - ale moje doświadczenie zdobywalem ze dwa lata poświęcając kupe czasu na analizy (za który nikt mi nie płacił i nikt nie pomagał). Za wiedzę trzeba płacić - więc nie licz że ci ktoś za frajer wytłumaczy jak to zrobić. Prawda brutalna ale prawda.

Ciekaw jestem jak taki projekt trafił w Twoje ręce (czyżby cena strasznie niska), a sam sie dziwie jakim trzeba być samobójcą żeby brać takie zlecenie i nie mieć pojęcia jak to zrobić.
Ale w zasadzie pewnie jesteś inżynierem więc powinieneś sobie poradzić prawda

nawiewniki

maj 23rd, 2012

Konieczność modyfikowania warunków nawiewu, w zależności od bieżących potrzeb, spowodowała, że nawiewniki o zmiennej charakterystyce strumienia, są powszechnie stosowane w obiektach o dużej kubaturze. Uzasadnieniem zastosowania nawiewników o zmiennej charakterystyce mogą być też względy inne niż zwiększenie efektywności ogrzewania pomieszczenia. W niektórych przypadkach sposób użytkowania pomieszczenia, wymusza konieczność okresowego korygowania zasięgów strumieni nawiewnych. Przyjęcie rozwiązań z nawiewnikami wentylacyjnymi wyposażonymi w taką możliwość zapewnia kontrolę rozdziału powietrza w pomieszczeniu.

Nawiewniki wentylacyjne takie wyposażone są w ruchome elementy służące do zmiany kierunku wypływu. W zależności od przeznaczenia, elementy te charakteryzują się odmienną budową i różnym sposobem zmiany kształtu strumienia. Wśród istniejących konstrukcji można wyróżnić pewne typowe rozwiązania i elementy wpływające na kierunek wypływu strumienia. Dwa podstawowe sposoby wpływania na kształt  wentylacja do restauracji strumienia to: stosowanie elementów kierujących w formie ruchomych łopatek i dodatkowych przesłon lub kształtowanie dodatkowych strumieni powietrza, które powodują zmianę kierunku wypływu. W ofertach producentów występują różnorodne konstrukcje nawiewników o zmiennej charakterystyce. Jednak najczęściej spotykane elementy, z przeznaczeniem do dużych pomieszczeń, to nawiewniki wirowe.

W zależności od producenta, parametry oferowanych elementów nawiewnych o zmiennej charakterystyce strumienia mogą się od siebie znacząco różnić. Dotyczy to zarówno zasięgów strumienia jak i zakresu wydajności, w jakich dany element pracuje poprawnie. Dlatego też należy pamiętać, że każda z konstrukcji ma swoje cechy charakterystyczne, które w przypadku różnych zastosowań mogą być zaletą lub wadą. Nie można porównywać ze sobą pojedynczych parametrów. Należy dokonać kompleksowej analizy wszystkich cech elementu i dobrać nawiewnik wentylacyjne  najwłaściwszy w danym przypadku. Przegląd oferty producentów urządzeń wskazuje na duży wybór dostępnych elementów, w zakresie takich parametrów jak wydajność czy zasięg strumienia. Strumień dostarczanego powietrza przez poszczególne typy i wielkości nawiewników zawiera się w szerokich granicach od 60 do 20 000 m3/h, a zasięgi strumienia pionowego wynoszą od 2,5 do 20 m.

Z punktu widzenia stabilności przepływów w układzie wentylacyjnym, najlepiej byłoby, gdyby przełączanie funkcji nawiewnika nie pociągało za sobą zmiany strat ciśnienia. Znaczący spadek lub wzrost oporów będzie powodował odstępstwa od zakładanych przepływów powietrza wentylacyjnego w poszczególnych odgałęzieniach sieci przewodów. Jednak w praktyce każda korekta ustawień elementów kierujących w nawiewniku musi prowadzić do zmiany spadku ciśnienia na tym elemencie. W zależności od typu nawiewnika, wahania te są różne i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Należy mieć to na uwadze podczas projektowania instalacji wentylacyjnej.

co z klimatem

marzec 18th, 2012

Bo, jak wiadomo, w climategate był jeden list w którym naukowiec się zarzekał, że nie dopusci do opublikowanie jednego artykuł anwet gdyby miał przedefiiować peer review system. list ten został rozdmuchany do niesłychanych rozmiarów – tymczasem artykuł ten (który miał być uwalony) jednak się ukazał.

Proszę pokazać jakie niby oszustwa IPCC. Sceptycy znaleźli kilka błędów, które zostały potwierdzone — w jednym wypadku była to rozbieżność między danymi nt lodowców górskich w rozdziale poświęconym ich analizie (które były prawdziwe) i w podsumowaniu (gdzie była pomyłka). Twierdzenie, że jeżeli w kilkuset stronicowej cegle pisanej przez dziesiątki autorów pojawiają się literówki i niespójności to jest to dowodem spisku, jest niepoważne i świadczy o tym, że osoba wygłaszająca takie teksty nigdy nic większego nie pisała. Całkiem niedawno napisałem artykuł z trzema autorami, każdy z nas przeczytał dokładnie artykuł, mieliśmy trzech recenzentów – a mimo to w artykule pojawił się bardzo prosty do znalezienia błąd (który dostrzegłem jakiś tydzień po publikacji). Będzie mnie Pan nazywał z tego powodu oszustwem?

3) Nie jest prawdą, że teraz nazywa się AGW teorią zmianą klimatu po to, by doić po równo niezależnie od kierunku tych zmian. Po prostu wzrost stężenia dwutlenku węgla prowadzi do wielu różnych zmian, z których ocieplenie jest tylko jedną, i stąd ta nazwa.

4) Dowód, który obali teorię AGW, zarazem obali wyjaśnienia tego, jak w przeszłości się zmieniał klimat. Przypominam, że teoria powstała między innymi, by wyjaśnić dlaczego stosunkowo niewielkie zmiany orbity Ziemi mogły powodować tak wielkie skutki (epoka lodowcowa). Zaakceptowana zaś została powszechnie w latach 70tych, kiedy jeszcze ocieplenia nie było widać. Jeżeli od 40 lat teoria jest potwierdzana przez obserwacje Ziemi, to naprawdę trudno traktować poważnie tych, co chcą jej wyrzucenia w błoto, bo „nie wszystko wiemy”.

Koledzy prawicowcy, lepiej zamiast podważać naukowe teorie (które nie są ani lewicowe, ani prawicowe), zabrać się za wymyślenie sposobu radzenia sobie z faktami w sposób możliwy do pogodzenia z koliberalną teorią. Kiedys z cala pewnoscia i naukowo twierdzono ze Wszechswiat wypelniony jest tajemnicza substancja zwana „eterem”; ktokolwiek kwestionujący te prawde narazal sie na smiesznosc i izolacje. Dopiero Einstein udowodnil ze zadnego „eteru” nie ma. Podobnie, przez wieki uważano ze Slonce krazy dookola Ziemii, a za negowanie tego „faktu” mozna bylo nie tylko byc wysmianym, co zlikwidowanym. Dopiero Kopernik zauwazyl ze jest inaczej. Podobnei z teoria „flogistonu”, i paroma innymi dosyc fundamentalnymi rzeczami.

Nauka bowiem skalda sie ze dwoch komponentow: faktow oraz spekulacji. Fakty sa faktami dopoki sie nie okaze ze zostaly sfalszowane, a spekulacje sa spekulacjami dopoki sie ich nie obali albo formalnie nie udowodni prawdziwiwsci. Dlatego tez na „przyjmowanie za naukowy pewnik” czegokolwiek w dziedzinie „soft science” pozwole sobie wzruszyc ramionami. Poczekajmy az przyjdzie ktos kto obali. Zwlaszcza jezeli spekulacje zasilane sa paliwem polityczno-finansowym.

klimatyzatory

styczeń 7th, 2012

Równocześnie wzrasta w społeczeństwie świadomość konieczności znalezienia sposobów, które umożliwią spełnienie ich potrzeb lecz w sposób ekologiczny. W przeszłości często oceny środowiskowe koncentrowały się na poszczególnych etapach produkcji, na właściwościach stosowanych substancji i na poszczególnych rodzajach emisji substancji szkodliwych dla otoczenia, a także odpadach produkcyjnych. Na podstawie tego rodzaju analiz uzyskiwano istotne postępy w zakresie ochrony środowiska. Nie od dziś wiadomo jednak, że takie fragmentaryczne działania klimatyzacji nie prowadzą do optymalnych rozwiązań i relacji między ponoszonymi kosztami a korzyściami. Zdarzało się nawet, że kompleksowe obciążenia ekologiczne systemów produkcyjnych pogarszały sytuację.
W niedalekiej perspektywie czasowej może się okazać, iż konieczna będzie rezygnacja ze stosowania materiałów wyprodukowanych przy dużym nakładzie energii. Natomiast perspektywiczne oceny systemowe mogą wykazywać, że użycie takich materiałów prowadzi do produkcji wyrobów szczególnie efektywnych energetycznie. Zatem można stwierdzić, że globalnie energię można zaoszczędzić przez to, że w cyklu przetwórczym włoży się jej nieco więcej.
W rzeczywistości kompleksowość zagadnienia jest znacznie większa. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważne jest, aby wyroby miały szansę osiągnięcia sukcesu rynkowego. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy wyroby będą charakteryzowały się atrakcyjnym, dla każdego uczestnika obiegu produkcyjnego, wskaźnikiem kosztów w stosunku do wydajności, a także będą akceptowane przez społeczeństwo. Z punktu widzenia kompleksowej polityki społecznej dla trwałego rozwoju konieczna jest równowaga między aspektami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi.
W niniejszym artykule dokonano krótkiej oceny aktualnej ewolucji politycznej i wynikające stąd przyszłe warunki dla działań przedsiębiorstw.

Światowy szczyt w Rio de Janeiro w 1992 roku stworzył, zdaniem przeważającej większości uczestników, ramy przyszłego rozwoju przemysłowego. Konieczność integracji i wyrównania poziomów technicznych klimatyzacji jest jedną z podstawowych zasad, które z jednej strony powinny dać szansę obecnemu i przyszłym pokoleniom, a z drugiej - znaleźć zastosowanie w międzynarodowym przestrzeganiu aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Cel trwałego rozwoju, mimo że niektórzy to krytykują jako slogan, obowiązuje jako punkt odniesienia dla polityków. Ten stan można scharakteryzować przy pomocy poniższych przykładów:
•   6. Program działań proekologicznych Unii Europejskiej postuluje rozwój produkcji trwałych wyrobów i wzorców spożycia. Akcentuje on konieczność zintegrowania aspektów środowiskowych we wszystkich istotnych dziedzinach polityki, a zwłaszcza w funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych.
•   Zielona Księga UE na temat zintegrowanej polityki wytwarzania podkreśla między innymi konieczność optymalizacji produktów na całej ich “drodze życia”. Komunikacja i współpraca między wszystkimi uczestnikami - włączając użytkowników końcowych - są proponowane jako element kluczowy w długotrwałym, ciągłym rozwoju.
•   Tak zwany Dokument EEE dyrekcji generalnej “przedsiębiorstw”, dotyczący projektowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podkreśla natomiast znaczenie myślenia o trwałości i konieczność przestrzegania zaleceń integracji już w fazie projektu. Ponadto Dokument zarysowuje propozycje, w jaki sposób można wykorzystać warunki polityczne, normy międzynarodowe, dobrowolne porozumienia i udziały grup interesów w celu dojścia do nowej koncepcji dopuszczania w procesie trwałego rozwoju.
Wielorakość i różnorodność działań badawczych konstrukcji, nastawionych na nowe koncepcje rozwoju urządzeń chłodniczych dla supermarketów, została wywołana potrzebami ekonomicznymi i ekologicznymi. Z jednej strony, energetyczne koszty eksploatacji urządzeń chłodniczych na ogół mają ten sam rząd wielkości, co korzyści ekonomiczne klimatyzacji. Z drugiej strony pojawiają się wymagania społeczeństw w zakresie proekologicznych systemów produkcji. Projekt optymalnego systemu chłodniczego jest w związku z tym, z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia, czynnikiem decydującym. Różnorodne towary sprzedawane w supermarketach wymagają różnych temperatur przechowywania. Poniższe zestawienie [klimatyzacji ukazuje rozpiętość temperatur chłodzenia, wymaganych w typowych supermarketach:
towary mrożone     -29 do -18oC
lody     -26 do -22oC
ryby i owoce morza     -5 do -1oC
mięso i drób     -1 do +3oC
produkty świeże     -3 do +8oC
owoce i warzywa     7 do 10oC

Typowe urządzenie chłodnicze i klimatyzacji dla supermarketu obsługuje strefy niskiej i średniej temperatury, przy temperaturach odparowania -35oC lub -10oC.

W systemach klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem parowacze znajdują się bezpośrednio w poszczególnych meblach chłodniczych. Skraplacze klimatyzacjimogą być umieszczane w budynku, w maszynowniach chłodzonych powietrzem zewnętrznym lub też na zewnątrz budynku. Ciepło skraplania może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej dla celów sanitarnych.
Systemy bezpośredniego odparowania stanowią dominującą w świecie technologię urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w supermarketach. Stosowane w tych urządzeniach czynniki chłodnicze to związki HCFC (R 22) lub HFC takie jak R 507 i R 404A oraz rzadziej R 134a dla średnich temperatur chłodzenia. W krajach rozwijających się jest stosowany jeszcze czynnik z grupy węglowodorowej CFC R 502, lecz w niezbyt dużym zakresie. W systemach bezpośredniego odparowania część prowadząca czynnik chłodniczy zawsze znajduje się na sali sprzedaży dostępnej dla kupujących. Z tego powodu niezbędna jest z reguły najwyższa klasa bezpieczeństwa klimatyzacji przy stosowaniu czynników chłodniczych (np. L1 wg EN-378).

szafy klimatyzacyjne

wrzesień 8th, 2011
Szafa klimatyzacyjna jest najnowszej generacji rozwiązaniem przeznaczonym do klimatyzowania sal operacyjnych i pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Urządzenie klimatyzacyjne to spełnia najnowsze wymogi DIN EN 19464, a tym samym ustanawia standardy na najwyższym poziomie, w tej dziedzinie.

Cechy MEDICLEAN w wykonaniu higienicznym:

 • brak jednostek zewnętrznych (skraplacz wewnątrz urządzenia - nie trzeba umieszczać go na zewnątrz budynku),
 • małe gabaryty (możliwość usytuowania urządzenia tuż obok bloku operacyjnego),
 • układ chłodzenia i odzysku ciepła napełniany i testowany w fabryce,
 • pełna kontrola wizualna wszystkich komponentów szafy w trakcie jej pracy dzięki innowacyjnemu systemowi okien inspekcyjnych ze szkła hartowanego wzmacnianego,
 • odzysk ciepła działa na zasadzie pompy ciepła, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego wymiennika glikolowego,
 • dowolne usytuowanie króćców powietrza (góra, tył, bok),
 • elektrodowa wytwornica pary z płynną regulacją wydajności (para bezzapachowa, sterylna),
 • dostępna również wersja na wodę lodową,
 • najwyższe standardy wykonania higienicznego (PZH oraz najnowsze normy DIN),
 • czynnik ekologiczny R417A,
 • dostęp i łatwy demontaż wszystkich komponentów w szafie (w tym wymienników ciepła),
 • wnętrze szafy ze stali nierdzewnej,
 • wentylatory z napędem bezpośrednim (eliminacja pylenia pasa transmisyjnego),
 • dwa stopnie filtracji: filtr wstępny F7 i filtr wtórny F9,
 • falownik dostosowuje pracę wentylatora w zależności od zabrudzenia filtrów w szafie oraz filtrów absolutnych umieszczonych poza szafą,
 • przepustnice na wszystkich króćcach wlotowych i wylotowych napędzane siłownikiem (wraz ze sprężyną zwrotna - zamykającą w przypadku zaniku napięcia),
 • pełna automatyka w zakresie wszystkich komponentów urządzenia oraz wybranych elementów sytemu wentylacji i klimatyzacji (możliwość podłączenia do systemu BMS).

sprężarki śrubowe

czerwiec 3rd, 2011

Po niedawno wprowadzonych udoskonaleniach, Daikin Europe N.V. zanotował rekordowy napływ zamówień na agregaty wody lodowej. Kolejnym etapem w programie rozwoju jest wprowadzenie płynnej regulacji mocy we wszystkich sprężarkach śrubowych.
Obecnie wszystkie sprężarki śrubowe do zastosowań przemysłowych mają płynną regulację mocy. Zmiana regulacji skokowej na płynną zapewnia wiele korzyści, przede wszystkim oszczędność energii oraz efektywność pracy podczas niepełnego obciążenia. Ponadto nastąpiło unowocześnienie jednostek na czynnik R-134a chłodzonych powietrzem, co kończy etap ujednolicenia sterowania do sterownika pCO2 dla wszystkich urządzeń ze sprężarką śrubową.
Jednośrubowa sprężarka typu G z płynną regulacją mocy, stworzona przez firmę Daikin, umożliwia dokładne ustawienie wymaganej wydajności poprzez zmianę położenia ruchomego zaworu w zależności od parametrów wody lodowej. Główną zaletą takiej ciągłej modulacji jest większa wydajność przy niepełnym obciążeniu i bardziej stabilna temperatura wytwarzanej wody lodowej.
Regulacja mocy jest zmienna w zakresie od 30 do 100% w jednostkach z jednym obiegiem chłodniczym i pomiędzy 15 a 100% w jednostkach z dwoma obiegami. Ze względu na pojemność cieplną obiegu wodnego dokładność sterowania utrzymywana jest poza zakresem modulacji przez niewielką część czasu pracy.
Sterownik pCO2 daje dodatkowe korzyści dzięki inteligentnemu algorytmowi, który optymalizuje efektywność urządzenia podczas pracy przy niepełnym obciążeniu. Najważniejszymi przykładami są: zmienna nastawa w zależności od temperatury zewnętrznej, zmniejszanie zapotrzebowania mocy poprzez rezerwę wydajności, programy czasowe oraz zaawansowana logika sterowania dla niezależnego chłodzenia swobodnego.
Dalsze modyfikacje to m.in. poprawa odporności na korozję dzięki lamelom skraplacza standardowo pokrytym warstwą poliakrylową. Dodatkowo, aby ułatwić montaż oraz niezawodność systemu, wszystkie jednostki wyposażono teraz w czujnik przepływu oraz filtr sitkowy o średnicy otworów 1 mm w urządzeniach z płytowymi wymiennikami ciepła.
Aby jeszcze lepiej sprostać wymaganiom rynku ogrzewnictwa, zakres temperatury wody wypływającej w chillerach na czynnik chłodniczy R-134a chłodzonych wodą został podniesiony (w trybie grzania) o dodatkowe 10oC do 60oC.

klimatyzator SHARP

maj 15th, 2011

Jednostka naścienna SHARP seria DELUX

Model : AY-AP7FHR

Moc chłodnicza: 2,05 kW
Moc grzewcza: 2,4 kW
Obsługiwana powierzchnia: do 20 m2

Charakterystyka:

Klimatyzatory ścienne split składają się z dwóch elementów: umieszczonej na ścianie kompaktowej jednostki wewnętrznej pełniącej też funkcję termostatu oraz umieszczonego na zewnątrz skraplacza. Klimatyzatory ścienne Sharp posiadają unikalną funkcje - Plasmacluster - generator wiązki jonów. Funkcja pozwala na pozbycie się z otoczenia wirusów i bakterii, zarodników pleśni i nieprzyjemnego zapachu oraz zapewnia zbilansowane jonowo powietrze skutecznie przyczyniając się do poczucia świeżości w pomieszczeniu. Ponadto klimatyzatory SHARP należą do grupy najcichszych urządzeń w swojej klasie. Cicha praca jest zapewniona nawet podczas pracy z maksymalną wydajnością. Efekty działania klimatyzatora staną się zauważalne w postaci wyraźnie zdrowszego klimatu w Twoim otoczeniu.

-Coanda Effect

-Tryb pracy nocnej
-Programowany timer

-Pilot zdalnego sterowania
-SLEEP – nocny tryb pracy

-Posiadają PLAMACUSTER
-Szybkie chłodzenie i ogrzewanie
-Efektywne oczyszczanie powietrza
-SWING - wahadłowy ruch lamelek
-Ekologiczny czynnik chłodniczy R410a
-Funkcja chłodzenia, ogrzewania, osuszania i wentylator
-TIMER – programowanie czasowe wyłączenia klimatyzatora
-3 prędkości pracy wentylatora w trybie chłodzenia lub grzania
AUTORESTART – zapamiętywanie nastawów przy zaniku napięcia

-Zdrowe odwilżanie - sterowany mikroprocesorowe system pozbywania się nadmiaru wilgoci z powietrza

PLAMACUSTER

  • pleśń - testy Ishikawa Health Service Association
  • wirusy grypy - testy Kitasato Research Center of Environmental Sciences

  • wirusy powodujące zakażenia szpitalne (MRSA) - testy Kitasato Research Center of Environmental Sciences

  • W 99,5 % likwiduje wirusy przenoszone drogą kropelkową - testy Kitasato Research Center of Environmental Sciences in Japan

  • W 91 % dezaktywuje działanie alergenów - test ELISA wykonany na Uniwersytecie Hiroshima

 • Plasmacluster - generator wiązki jonów. Funkcja pozwala na pozbycie się z otoczenia wirusów i bakterii, zarodników pleśni i nieprzyjemnego zapachu oraz zapewnia zbilansowane jonowo powietrze skutecznie przyczyniając się do poczucia świeżości w pomieszczeniu;


  W 99 % dezaktywuje :

  Funkcja Coanda Effect

  Jest to sposób dystrybucji powietrza zapewniający doskonały rozkład temperatur w pomieszczeniu bez uczucia przeciągu;

Energooszczędny system chłodzenia i ogrzewania POMPA CIEPŁA

Klimatyzatory poza chłodzeniem mogą również funkcjonować jako pompy ciepła, to znaczy dogrzewać dom w chłodniejszych porach roku. Podobnie jak w przypadku chłodzenia pobór energii przy tym sposobie ogrzewania jest stosunkowo niski. Szczególnie wiosną i jesienią, zanim włączysz centralne ogrzewanie, możesz w łatwy i oszczędny sposób używając klimatyzatora dogrzewać mieszkanie. To jeszcze jeden dowód na to, że model ścienny klimatyzatora SHARP stanowi idealne rozwiązanie dla pomieszczeń, takich jak pokoje dzienne, sypialnie, twoje biuro lub na przykład gabinety lekarskie.

Parametry techniczne i porównanie modeli

NAZWA J.WEW AY-AP07FHR AY-AP09FHR AY-AP12FHR
J.ZEW AE-A07FHR AE-A09FHR AE-A12FHR
WYDAJNOŚĆ CHŁ kW 2,05 2,64 3,5
GRZ kW 2,4 3,1 4,01
ZASILANIE V-ph-Hz ~230V/50Hz
POBÓR PRĄDU CHŁ A 3,4 4,6 5,3
GRZ A 3,2 4,5 5,3
POBÓR           MOCY CHŁ W 780 1020 1200
GRZ W 730 950 1190
KLASA ENERGETYCZNA CHŁ D D C
GRZ B B B
POZIOM HAŁASU J.    WEW dB (A) 27/29/33 27/32/36 29/33/38
J        .ZEW dB(A) 43 43 48
WYDAJNOŚC POWIETRZA m³/h 432/360/288 498/390/300 576/522/462
WYMIARY J. WEW W(mm) 815 815 815
H(mm) 278 278 278
D(mm) 198 198 198
J.       ZEW W(mm) 720 780 780
H(mm) 535 540 540
D(mm) 236 269 269
MASA J.   WEW kg 9 9 9
J.         ZEW kg 30 30 30
ŚREDNICA PRZEWODÓW CIECZ inch 1/4″ 1/4″ 1/4″
GAZ inch 3/8″ 3/8″ 3/8″
PLASMACLUSTER tak

wkłady kominkowe żeliwne

kwiecień 15th, 2011

Do  niedawna  kominki zostały kluczowym sposobem na ogrzewanie domów. Zapomniane na pewien czas, ponownie wracają do łask stając sie ozdobą domu. Natomiast przyszłościowe kominki, to przede wszystkim tańszy sposób na ogrzanie, albo dogrzanie mieszkania, czy domu.

Dzisiejsza metodyka pozwala na użytkowanie w kominkach takiego rodzaju rozwiązań, jakie pozwalają na różnorakie ich wykorzystanie. To wkłady kominkowe decydują o tym, którą funkcjonalność będzie pełnił kominek w twoim domku. Dlatego też zdawać sobie sprawę, Read the rest of this entry »

klimatyzacja woda lodowa

kwiecień 8th, 2011

Klienci szukają dziś energooszczędnych systemów klimatyzacji komfortu, które mogą być dostosowane do ich unikalnych, często różniących się od siebie wymagań. Trane, wiodący światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu, oraz marka Ingersoll Rand odpowiadając na zapotrzebowanie na efektywne i wszechstronne urządzenia, poszerza swoją ofertę AquaStream3G o pompy ciepła.

W ubiegłym roku, Trane przedstawił chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej AquaStream3G, klimatyzacja Warszawa które zapewniają zarówno wysoką wydajność jak i cicha pracę. Obecnie Trane wprowadza pompy ciepła AquaStream3G od 60 do 470kW do ogrzewania i chłodzenia przy tak niskich poziomach hałasu, jak 76 dB (A).
AquaStream3G idealnie nadaje się do budynków komercyjnych, instytucjonalnych i przemysłowych znajdujących się w różnych warunkach środowiskowych. Tryb ogrzewania AquaStream3G optymalnie działa w temperaturze otoczenia do -10 ° C, a maksymalna temperatura dostarczanej wody to 55 ° C. Na temat relacji cenowej do jakości odbyło się już wiele dyskusji i każdy ma swoje zdanie na ten temat. Niektórzy uparcie przekonują, że można kupić tanio i dobrze, inni zaś zdecydowanie przeciwni tej myśli serwują sobie urządzenia przeładowane technologicznie, z funkcjami których albo nigdy nie wykorzystają, albo szybko przejrzą na oczy patrząc na koszty eksploatacji.

Oczywiście logicznie ujmując urządzenie poprawnie dobrane to takie w której korelacja cenowo techniczna jest nie tyle zrównoważona, co jednak z moim zdaniem z przewagą na stronę techniczną. Dokonując takiej decyzji powinniśmy patrzeć na znaną wśród firm - dostawców, korelację cenową między kosztami zakupu i kosztami długoletniej obliczonej na minimum 15 lat eksploatacji agregatów wody lodowej. Ta korelacja ujmowana jest stwierdzeniem, że pod koniec eksploatacji koszty agregatu wzrastają minimum o 100%, i co ważne dotyczy to tylko usług serwisowych, a nie rzeczywistych kosztów użytkowania urządzeń. Skutkuje to nastawieniem się dostawców urządzeń na sprzedaż za wszelka cenę po cenach wydawałoby się mało rozsądnych, aczkolwiek w krótkiej przestrzeni czasowej wygodnych (pozornie) dla inwestora. Zakup od takiego dostawcy może skutkować bardzo dużym rozczarowaniem właściciela urządzeń, który już w okresie gwarancyjnym zostaje zmuszany do przeprowadzania kosztownych przeglądów odpłatnych rekompensujących dostawcy niedoszacowanie cenowe urządzeń.
Praktyki takie stosowane są zwłaszcza przez niektóre duże korporacje, które z całkowitą premedytacją wykorzystują swoją pozycję rynkowo - finansową i przerzucają na inwestorów gros kosztów związanych z eksploatacją agregatów wody lodowej.
Z
asilane przez specjalnie zaprojektowane sprężarki spiralne -scroll, agregaty AquaStream3G są certyfikowane w  Eurovent i charakteryzują się klasą A efektywności energetycznej dla klimatyzacji. Pompy ciepła osiągają współczynnik sprawności EER (Energy Efficiency Ratio) o wartości ponad 3.1 w trybie chłodzenia oraz współczynnik wydajności 3.2 w trybie grzania

Wszystkie jednostki AquaStream3G wyposażone są w ciche wentylatory zaprojektowane w celu zapewnienia niskiego poziomu hałasu. Dodatkowe opcje tłumienia zapewniają bardzo cichą pracę.

“Wraz z pompami ciepła AquaStream3G, możemy teraz zaoferować klientom, którzy potrzebują zarówno ogrzewania jak i chłodzenia, takie sprawdzone zalety rozwiązań AquaStream3G jak niski poziom hałasu połączony z wysoką wydajnością “, powiedział Toni Gallo, vice prezes marketingu i strategii rozwoju firmy Trane. ” AquaStream3G jest dostępne w wielu konfiguracjach, co pozwala nam, bez żadnych kompromisów, realizować potrzeby naszych klientów.”

Zaawansowane funkcje operacyjne, w tym opatentowany obwód chłodniczy, gwarantują że AquaStream3G zapewni maksymalną niezawodność i wydajność. Zaawansowane sterowniki pozwalają na stosowanie inteligentnych cykli odszraniania, dając możliwość znacznego zmniejszenia zużycia energii i skrócenia czasu przestoju urządzenia. Wymienniki ciepła, zaprojektowane do pracy z czynnikiem chłodniczym R410A, oraz elektroniczny zawór rozprężny zapewniają lepszą wydajność przy obciążeniu częściowym i doskonałą regulację przepływu czynnika chłodniczego.

Aby jak najlepiej dopasować urządzenia do nowych i istniejących budynków, dostępne są różne pakiety hydrauliczne – zbiornik buforowy,  pojedyncze albo podwójne pompy o standardowej lub wysokiej wysokości podnoszenia. Wbudowany wewnątrz urządzenia zbiornik buforowy, pompa, filtr i czujnik przepływu, umożliwiają  szybki montaż na placu budowy. Wszystkie główne elementy znajdują się w odległości do 30 cm od zewnętrznej krawędzi urządzenia, co umożliwia szybka, bezpieczną i łatwa obsługę serwisową.

Opcjonalny napęd o zmiennej częstotliwości jeszcze bardziej zmniejsza zużycie energii dostosowując  przepływ do rzeczywistych wymagań. Dodatkowe opcje oszczędności energii obejmują również wymiennik odzysku ciepła.
Maksymalna niezawodność AquaStream3G zapewniona jest przez proces projektowania i produkcji, w tym zaawansowaną analizę elementów gotowych, testy wibracyjne i rygorystyczne procedury kontroli jakości na każdym etapie. Każde urządzenie przechodzi test końcowy przed opuszczeniem fabryki Trane.

Inwestor decydując się na danego dostawcę agregatu wody lodowej powinien zadać pytanie nie tylko o okres gwarancji na klimatyzację, ale przede wszystkim jakie koszty związane będą z przeglądami przez autoryzowany serwis klimatyzacji, oczywiście wymagana jego częstotliwość, a także czy części zamienne do agregatu są swobodnie dostępne na rynku i przy jakich cenach. Ma to kolosalne znaczenie dla niezależnego, merytorycznego podejmowania decyzji przez inwestora przy zakupie jak i w przyszłości, gdyż błędy decyzyjne w początkowej fazie spowodują założenie swoistych kajdan i mogą w konsekwencji całkowicie uzależnić właściciela urządzeń od dostawcy na wiele lat. Na tym polu można przytoczyć przykłady niezgodnego z prawem zarówno polskim i międzynarodowym blokowaniu dostępu inwestora, jego pracowników bądź firm serwisowych wybranych przez właściciela urządzenia, do instrukcji serwisowych lub też blokowanie sterownika tajnymi kodami, które unieruchamiają agregat do czasu przyjazdu serwisanta klimatyzacji, tzw. autoryzowanego.

klimatyzacja w trudnych warunkach

marzec 31st, 2011

Zastosowania techniki klimatyzacyjnej, w górnictwie podziemnym. Przedstawiamy ciągle aktualny problem konstrukcji i budowy takich urządzeń, które spełniałyby wszystkie wymagania bezpośrednich użytkowników. Omówiono również wymagania konstrukcyjne i warunki eksploatacyjne dla urządzeń klimatyzacyjnych o wydajności chłodniczej do 10 kW, przeznaczonych do klimatyzacji Warszawa stanowisk pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Przeznaczeniem większości przemysłowych instalacji klimatyzacji i urządzeń klimatyzacyjnych nie jest uzyskanie komfortu termicznego, lecz kształtowanie warunków klimatycznych odpowiadających wymaganiom określonym w stosownych normach oraz przepisach BHP. Zastosowanie klimatyzacji na stanowisku pracy jest często warunkiem umożliwiającym, w ogóle, wykonywanie tej pracy. Klimatyzacja zawsze wpływa na poprawę bezpieczeństwa i wydajności pracy.
Urządzenia i instalacje klimatyzacyjne przemysłowe z tytułu swojego przeznaczenia działają w niezwykle trudnych, wręcz ekstremalnych warunkach. Środowisko ich pracy charakteryzuje się często, poza wysoką temperaturą powietrza, także wysoką wilgotnością, dużym zapyleniem, występowaniem szkodliwych substancji gazowych w powietrzu, agresywnością korozyjną środowiska.
Specyficznym obszarem zastosowania urządzeń techniki klimatyzacyjnej w przemyśle jest górnictwo podziemne, a szczególnie kopalnie rud miedzi.
Na podstawie obserwacji i doświadczeń eksploatacyjnych z urządzeniami klimatyzacyjnymi w kopalniach rud miedzi, omówiono szczegółowo tzw. “trudne warunki środowiska” oraz przedstawiono podstawowe wymagania konstrukcyjne i warunki eksploatacyjne dla stanowiskowych urządzeń klimatyzacyjnych, przeznaczonych do pracy w tych warunkach.

Stanowiskowe urządzenia klimatyzacyjne w kopalniach rud miedzi
Zagwarantowanie odpowiednich warunków klimatycznych na stanowiskach pracy w kopalniach rud miedzi osiągane jest w wielu przypadkach, poprzez zastosowanie i eksploatowanie, kabin klimatyzowanych]. Są one zbudowane z izolowanej termicznie i akustycznie odpowiednio wytrzymałej obudowy operatorskiej oraz połączonego z nią urządzenia klimatyzacyjnego. Kabiny wykorzystywane są na stanowiskach operatorów górniczych urządzeń stacjonarnych, takich jak urządzenia do rozbijania i kruszenia skał, przenośniki taśmowe, pompy oraz na stanowiskach operatorów maszyn samojezdnych, jak np. ładowarki, wozy dostawcze, wozy wiercąco-kotwiące i inne.
Nowe, nieużywane urządzenie klimatyzacyjne typu KLU-1.2a produkowane przez CBPM Cuprum z przeznaczeniem dla stanowisk stacjonarnych, pokazano na rys. 1.
Na rys. 2 przedstawiono zależność mocy chłodniczej niezbędnej do obniżenia temperatury około 300 m3 powietrza w ciągu 1 godziny do wartości 18oC, w warunkach ciśnienia powietrza kopalnianego 1125 hPa, przy temperaturze powietrza w granicach od 28oC do 34oC oraz wilgotności względnej w zakresie 70-90%.


Rys. 2. Wydajność chłodnicza wymagana do ochłodzenia 300 m3/h powietrza do 20oC, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza

Przy projektowaniu urządzenia dla warunków standardowych, uzyskanie określonej wydajności chłodzenia uzależnione jest zasadniczo tylko od charakterystyki przepływowej sprężarki. Jednakże warunki odbioru ciepła od ochładzanego powietrza i możliwość odprowadzenia do otoczenia ciepła skraplania wpływają również na ustalenie się parametrów całego obiegu ziębienia. Określone wartości temperatur w charakterystycznych punktach obiegu, wartość dochłodzenia cieczy oraz przegrzania pary mają istotny wpływ na wydajność chłodniczą, stopień dostarczania sprężarki i efektywność całego obiegu.
Wykorzystując modele obliczeniowe wymienników ciepła lub charakterystyki cieplne wymienników ciepła stosowanych w urządzeniu klimatyzacyjnym np. typu KLU-1.2a, przedstawione na rys. 3 i 4 oraz dysponując charakterystyką sprężarki i elementu rozprężnego można, jednak tylko wstępnie, określić wartość wydajności chłodniczej i parametry działania urządzeń klimatyzacyjnych. Można również prognozować efekty działania tych urządzeń w zmiennych warunkach otoczenia [3].
Jak pokazuje praktyka, w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych w warunkach kopalń rud miedzi, podczas ich projektowania i budowy należy dodatkowo zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła parowacza, a szczególnie skraplacza, nawet o około 25-35% w stosunku do teoretycznych wartości obliczeniowych. Powyższe wymagania wynikają z następujących czynników:
• zapylenie w wyrobiskach kopalnianych - zanieczyszczenie powietrza pyłem całkowitym w kopalniach kształtuje się w granicach od około 1 mg/m3 do około 18 mg/m3, przy czym wyższe wartości zapylenia występują w rejonie prowadzonego załadunku lub kruszenia rudy, czyli w miejscach, gdzie właśnie są stosowane urządzenia klimatyzacyjne;
• obecność w powietrzu kopalnianym stałych i gazowych składników pochodzących ze spalania paliwa ciekłego w silnikach wysokoprężnych - w spalinach emitowanych przez silniki maszyn samojezdnych występują azot, tlen, para wodna, tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, węglowodory oraz części stałe w postaci sadzy (w powietrzu kopalnianym występuje dodatkowo także siarkowodór, pochodzący z górotworu);
• wysoka wilgotność powietrza, dochodząca do 95% oraz woda i błoto występujące w wyrobiskach.

Szczególnie istotny wpływ zapylenia na stan techniczny i działanie urządzeń klimatyzacyjnych występuje w przypadkach, kiedy urządzenia klimatyzacyjne zainstalowane są i pracują w pobliżu miejsc przeładunku rudy miedzi. Ruda przesypywana jest na kratę wysypową z ładowarek lub pojazdów transportowych, a przenośnik taśmowy jest najistotniejszym źródłem zapylenia.

Atmosfera kopalniana stanowi środowisko silnie korozyjne. Dlatego też wymagane, a wręcz konieczne jest stosowanie elementów specjalnie zabezpieczanych, wykonanych z kosztowniejszych materiałów odpornych na korozję. W przypadku stosowania np. osłon lub blach ze zwykłej stali węglowej praktykuje się zwiększenie ich grubości. Ze względu na korozyjne środowisko, wszelkie połączenia rozłączne powinny zostać wykonane w taki sposób, aby pomimo ich skorodowania możliwe było przeprowadzanie prac serwisowych.
Praktyka pokazuje, że szczególnie szybkiej korozji w warunkach kopalń rud miedzi ulegają elementy wykonane z aluminium. Wysoka wilgotność powietrza oraz wilgoć (rosa) osadzająca się na tych elementach przyspiesza proces korozji. Występowanie tego zjawiska wyklucza stosowanie aluminium w kopalniach, szczególnie w górniczych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Elementy aluminiowe w typowych urządzeniach chłodniczych, takie jak lamele oraz zakuwki i przewody, mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania tych urządzeń. Korozja ich elementów powoduje ograniczenie wydajności chłodniczej na skutek zmniejszonej powierzchni wymiany ciepła w parowaczu lub całkowitą utratę efektu chłodnącego w wyniku wycieku czynnika na skutek zniszczenia elementów aluminiowych przewodów chłodniczych. Widok urządzenia klimatyzacyjnego po rocznej eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych pod ziemią jest pokazany na rys. 5.


Rys. 5. Urządzenie klimatyzacyjne KLU po okresie rocznej eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych

Transport, instalacja i montaż urządzenia
W kopalniach rud miedzi urządzania klimatyzacyjne instalowane są w znacznych odległościach od komory remontowo-magazynowej (miejsca testowania i magazynowania urządzeń). Transport do miejsca zabudowy odbywa się z wykorzystaniem pojazdów górniczych. Załadunek na skrzynię, rozładunek i ustawienie do pracy odbywa się często ręcznie, bez wykorzystania urządzeń transportująco-dźwigowych. Istotne jest zatem ograniczenie masy urządzenia w taki sposób, aby możliwe było przeniesienie go przez dwie osoby. Przy koniecznym warunku zapewnienia trwałej i wytrzymałej mechanicznie konstrukcji oraz przy ograniczeniach w stosowaniu aluminium do budowy wymienników ciepła i przewodów chłodniczych, utrzymanie niewielkiej masy transportowanego urządzenia, na poziomie poniżej 60-70 kg, można osiągnąć przez zastosowanie modułowej budowy urządzenia klimatyzacyjnego. W takim przypadku urządzenie być dostarczane do rejonu zabudowy w dwóch lub trzech zespołach, montowanych poprzez zastosowanie szybkozłączy. Konstrukcja szybkozłącza oraz jego miejsce na instalacji powinny zapewnić szczelność, łatwą obsługę oraz zabezpieczyć instalację przed przedostaniem się zanieczyszczeń i obcych cieczy lub gazów do wnętrza instalacji klimatyzacji.