Posts Tagged ‘chłodnia’

klimatyzatory

sobota, styczeń 7th, 2012
Równocześnie wzrasta w społeczeństwie świadomość konieczności znalezienia sposobów, które umożliwią spełnienie ich potrzeb lecz w sposób ekologiczny. W przeszłości często oceny środowiskowe koncentrowały się na poszczególnych etapach produkcji, na właściwościach stosowanych substancji i na poszczególnych rodzajach emisji substancji szkodliwych dla otoczenia, a także odpadach produkcyjnych. Na podstawie tego rodzaju analiz uzyskiwano istotne postępy w zakresie [...]